XİDMƏTLƏR

İNŞAAT QURAŞDIRILMA
METAL KONSTRUKSİYA
BÜTÜN NÖV ELEKTRİK İŞLƏRİ
HVAC
YAŞILLAŞDIRILMA
MÜHƏNDİS KOMUNİKASİYASI SİSTEMLƏRİNİN LAHİYƏLƏNDİRİLMƏSİ
BÜTÜN NÖV AVTOMATİKA İŞLƏRİ
PEŞƏKAR YANAŞMA İLƏ KONSTRUKTİV HƏLLƏR VƏ HESABATLAR
OBYEKTLƏRİN MEMARLIQ VƏ DİZAYN İŞLƏRİNİN YÜKSƏK ZÖVQLƏ HƏLLİ